Od klinických štúdií do reálnej praxe
Jarný kardiologický seminár 2021

18. – 19. júna 2021, Residence Hotel & Club, Donovaly

Sanofi

Miesto konania

Residence Hotel & Club, Donovaly

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Residence Hotel & Club, Donovaly (18. – 19. 6. 2021)

Organizačné informácie

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Tematické okruhy

  • Ako sa nám darí znižovať kardiovskulárne riziko v rámci manažmentu dyslipoproteinémií u pacientov po akútnom koronárnom syndróme (AKS)
  • Je v našich silách priblížiť sa k cieľom a implementovať odborné odporúčania manažmentu dyslipoproteinémií do reálnej praxe?
  • Poďme zlepšiť prognózu rizikovým pacientom po AKS
  • SÚSCH - náš prístup v zlepšení manažmentu liečby dyslipoproteinémií po AKS
  • Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom - možnosti a skúsenosti z reálnej praxe
  • Diabetes mellitus a pacienti vo vysokom KV riziku
  • Manažment pacientov po cievnej mozgovej príhode a sekundárna prevencia
  • Sociálno – právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti