Informácie

Informácie

Určené pre:

kardiológov

Odborný garant podujatia:

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Organizátor podujatia:

EDUprofiPHARM, s. r. o.
Bosákova 7, 851 04 Bratislava V
tel.: 02/ 38 115 312
e-mail: jarnykardioseminar@edupp.sk
www.eduprofipharm.sk

Organizačné informácie

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov. Účastníci semináru dostanú na záver certifikáty s kreditmi pridelenými SLK.

Kredity

Pasívna účasť
Piatok 18. 6. 2021 3 kredity
Sobota 19. 6. 2021 4 kredity

Registrácia

Pre potvrdenie účasti je potrebné registrovať sa online na www.jarnykardioseminar.sk
Účasť na podujatí je možno stornovať do 7. 6. 2021 zaslaním tejto informácie na mailovú adresu: jarnykardioseminar@edupp.sk

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v Residence Hotel & Club, Donovaly (18. – 19. 6. 2021)

Jednolôžková izba s raňajkami 88 €
Dvojlôžková izba s raňajkami 116 €

Vstup do wellness je vyňatý z ceny za ubytovanie.

Doprava

Spôsob dopravy je možné riešiť individuálne.

Parkovanie

Možnosť parkovania v rámci areálu hotela

Nepeňažné plnenie

Doklad o výške nepeňažného plnenia bude vydaný po skončení odborného podujatia. Nepeňažný príjem zahrnie účastník medzi príjmy (§ 9 odst. 2 písm. y) podľa Zákona o dani z príjmov č. 344/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (výška dane je 19 % z výšky nepeňažného plnenia). Výška dane z nepeňažného plnenia za poskytnuté ubytovanie a prípadnú dopravu bude vypočítaná na základe reálnych nákladov na jedného účastníka.

Registráciu je možné zrušiť do 7. 6. 2021.