Program

1. Odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií a reálna prax (16:00 – 17:00)

Predsedníctvo: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy
 • Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – Je v našich silách priblížiť ciele a implementovať odborné odporúčania pre manažment liečby dyslipidémií do reálnej praxe? (16:00 – 16:20)
 • Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. – Ako sa nám darí znižovať KV riziko v rámci manažmentu liečby dyslipidémií u pacientov po AKS (16:20 – 16:40)
 • MUDr. Miroslav Urban – Kazuistika z reálnej praxe (16:40 – 16:50)
 • MUDr. Tomáš Forgon, PhD., MPH. – Kazuistika z reálnej praxe (16:50 – 17:00)

2. Poďme zlepšiť prognózu rizikovým pacientom po AKS (17:15 – 19:00)

Predsedníctvo a vedenie panelovej diskusie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy
 • Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. – Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou – Úvod do problematiky workshopu (17:15 – 17:30)
 • MUDr. Roman Margóczy – SÚSCH – náš prístup k manažmentu liečby dyslipidémií po AKS (17:30 – 17:45)
 • Moderovaná workshopová diskusia – Nový prístup k manažmentu pacienta s dyslipidémiou (17:45 – 18:45)
 • Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD., MUDr. Roman Margóczy – Zhrnutie a odporúčania do reálnej praxe (18:45 – 19:00)

1. Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom – aké máme možnosti a aké máme skúsenosti (9:00 – 10:00)

Predsedníctvo a vedenie diskusie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Peter Solík, PhD., MUDr. Gabriel Parilák, MUDr. Anton Farkaš, PhD., MUDr. Ivana Striežová
 • MUDr. Peter Solík, PhD. – Sekundárna prevencia u pacientov s vysokým a veľmi vysokým KV rizikom - aké máme možnosti (9:00 – 9:20)
 • MUDr. Gabriel Parilák – Kazuistika z reálnej praxe (9:20 – 9:30)
 • MUDr. Anton Farkaš, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (9:30 – 9:40)
 • MUDr. Ivana Striežová – Kazuistika z reálnej praxe (9:40 – 9:50)
 • Diskusia a zhrnutie (9:50 – 10:00)

2. Diabetes mellitus a KV riziko (10:00 – 11:00)

Predsedníctvo a vedenie diskusie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Ingrid Bugáňová, MUDr. Zuzana Jančúchová, MUDr. Matej Smik, MUDr. Lívia Jamrišková
 • MUDr. Ingrid Bugáňová - Diabetes mellitus a pacienti vo vysokom KV riziku (10:00 – 10:20)
 • MUDr. Zuzana Jančúchová - Kazuistika z reálnej praxe (10:20 – 10:30)
 • MUDr. Matej Smik - Kazuistika z reálnej praxe (10:30 – 10:40)
 • MUDr. Oľga Šramková – Kazuistika z reálnej praxe (10:40 – 10:50)
 • Diskusia a zhrnutie (10:50 – 11:00)

3. Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii (11:30 – 12:30)

Predsedníctvo a vedenie diskusie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Karol Mičko, MUDr. Ivan Majerčák, MUDr. Katarína Balážová, PhD.
 • MUDr. Karol Mičko – Sekundárna prevencia u pacientov po CMP v kardiologickej ambulancii (11:30 – 11:45)
 • MUDr. Ivan Majerčák – Efektívna komunikácia s pacientom – cesta k dobrej adherencii k liečbe (11:45 – 12:00)
 • MUDr. Katarína Balážová, PhD. – Kazuistika z reálnej praxe (12:00 – 12:10)
 • Diskusia a zhrnutie (12:10 – 12:20)